Gamta

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams

Svarstyklės

Svarstyklės – prietaisas, naudojamas masei nustatyti. Seniausios žinomos svarstyklės yra svirtinės. Jos sudarytos iš pagrindinio stovo, ant kurio horizontaliai laikosi svirtis, ir prie tos svirties galų prikabintos dvi lėkštelės. Ant vienos iš dviejų lėkštelių yra padedamas daiktas, kurio masę norima sužinoti, o ant kitos – svarsčiai. Svarsčiai parenkami taip, kad nusistovėtų pusiausvyra – abi lėkštelės pakibtų tame pačiame aukštyje. Tada sveriamo daikto ir svarsčių masės susilygina. Suskaičiavę svarsčių mases, sužinome daikto masę. Tokiomis svarstyklėmis taip pat galima tarpusavyje palyginti daiktus ir be svarsčių, juos dedant ant skirtingų svirties lėkštelių.

1.

Kas būdinga daiktams, kuriuos galėtume sverti tokiomis svirtinėmis svarstyklėmis?

2.

Kaip tokiomis svarstyklėmis galima būtų sužinoti, kiek sveria skystis?

3.

Jei netinkamai pastatysime svarstykles, pavyzdžiui, ant nelygaus paviršaus, tokiomis svarstyklėmis netiksliai sversime daiktus, nes tuščios svarstyklių lėkštelės neišlaikys pusiausvyros (nebus tame pačiame aukštyje). Kokios dar sąlygos turėtų būti užtikrintos, kad tokios svarstyklės svertų tiksliai? Parašykite bent du pavyzdžius.

4.

Buvo sveriama su svirtinėmis svarstyklėmis – lyginami vienodo dydžio skirtingos masės kubeliai, nudažyti skirtingomis spalvomis: mėlyna, žalia, geltona ir raudona. Paveiksle pavaizduoti šešių svėrimų rezultatai.

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
4.1.

Įvardykite visus keturis kubelius nuo lengviausio iki sunkiausio?

Lengviausias
Sunkiausias
4.2.

4 klausimo paveiksle pateikti 6 svėrimų rezultatai. Kiek mažiausiai svėrimų užtektų sudarytai kubelių sunkėjimo eilutei patvirtinti (klausimas 4.1.)? Nurodykite šių svėrimų numerius.

5.

Paveiksle pavaizduoti kitų dviejų svėrimų rezultatai.

5.1.

Kurių spalvų kubelius palygintumėte trečiuoju svėrimu, jeigu norėtume sužinoti visų šių kubelių sunkėjimo eilutę nuo lengviausio iki sunkiausio atliekant kuo mažiau svėrimų? Užrašykite, kurios spalvos kubelį padėtumėte ant kairiosios svarstyklių lėkštelės, o kurios – ant dešiniosios.

rudos spalvos

baltos spalvos

juodos spalvos

rausvos spalvos

Kairioji svarstyklių lėkštelė
Dešinioji svarstyklių lėkštelė
5.2.

Lentelėje pateikti du galimi trečiojo svėrimo rezultatai. Kiekvienam atvejui užrašykite arba kubelių sunkėjimo eilutę nuo lengviausio iki sunkiausio, jei tai galima nustatyti, arba dar reikalingus svėrimus.

Kubelis ant kairiosios svarstyklių lėkštelės sunkesnis už kubelį ant dešiniosios svarstyklių lėkštelės
Kubelis ant kairiosios svarstyklių lėkštelės lengvesnis už kubelį ant dešiniosios svarstyklių lėkštelės
6.

Paveiksle pavaizduoti dviejų svėrimų rezultatai.

6.1.

Įvardykite visus tris kubelius nuo lengviausio iki sunkiausio?

Lengviausias
Sunkiausias
6.2.

Kiek galėtų sverti žydros ir juodos spalvų kubeliai, jei žinome, kad oranžinės spalvos kubelis sveria 4 gramus. Paaiškinkite savo atsakymą.

Žydros spalvos kubelis sveria

g.

Juodos spalvos kubelis sveria

g.

7.

Paveiksle pavaizduoti trijų svėrimų rezultatai.

7.1.

Išanalizuokite šių svėrimų rezultatus ir baikite pildykite lentelę: įrašykite, kuris kubelis už kurį yra sunkesnis ar lengvesnis. Jei pagal šių svėrimų rezultatus negalima vienareikšmiškai nustatyti, įrašykite – trūksta duomenų. Tamsiai nuspalvintų langelių pildyti nereikia.

Baltos spalvos kubelis už .......
Violetinės spalvos kubelis už ......
Pilkos spalvos kubelis už......
..... žalios spalvos kubelį yra
lengvesnis
...... baltos spalvos kubelį yra
trūksta duomenų
...... violetinės spalvos kubelį yra
7.2.

Koks turėtų būti svėrimas ir jo rezultatas, kad pagal tik vieno papildomo svėrimų rezultatus lentelėje nebeliktų įrašų trūksta duomenų? Paaiškinkite savo atsakymą.

8.

Atidžiai apžiūrėkite svirtines svarstykles.

8.1.

Kurios šių svarstyklių dalys juda, o kurios ne?

Juda -
Nejuda -
8.2.

Į ką reikia atsižvelgti parenkant tvirtinimo vietą, tvirtinant svirtį prie stovo?

8.3.

Kurie daiktai būtų tinkamiausi naudoti kaip svarsčius? Paaiškinkite, kodėl.

Cukraus pakeliai, bendra masė – 6 g

Cukrus, bendra masė – 1000 g

Akmenukai, bendra masė – 100 g

Saldainių pakelis, bendra masė – 200 g

Sausainių pakelis, bendra masė – 50 g

Vandens butelis, bendra masė – 500 g

8.4.

Sukurkite svarstykles, kuriomis galima būtų palyginti įvairius daiktus tarpusavyje.

8.4.1.

Kurdami svarstykles pasirinkite reikiamas priemones.

Kitos reikalingos priemonės

8.4.2.

Naudodami pasirinktas priemones nupieškite kuriamų svarstyklių schemą ir paaiškinkite, kurią svirtinių svarstyklių dalį kiekviena pasirinkta priemonė atitinka.

Svirtinių svarstyklių schema (piešinys)
Priemonė
Kokiu tikslu bus naudojama

Praktinė veikla

8.4.3.

Remdamiesi savo piešiniu pasigaminkite svarstykles ir išbandykite sverdami įvairius daiktus.

8.4.4.

Kokias pasigamintų svarstyklių detales vertėtų patobulinti?

9.

Norint praplėsti svirtinių svarstyklių galimybes galima jose papildomai įtaisyti skalę ir rodyklę.

9.1.

Kuo skiriasi svėrimas tokiomis svarstyklėmis, lyginant su svėrimu anksčiau aptartomis svarstyklėmis?

9.2.

Ką būtinai reiktų padaryti prieš pradedant sverti tokiomis svarstyklėmis, norint gauti tikslų rezultatą?