Gamta

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams

Mitybos tinklas

Apačioje pateikti organizmų, gyvenančių miške, paveikslai ir mitybos grandinės.

gyvunas
gyvunas
gyvunas
gyvunas
gyvunas
gyvunas
gyvunas

Ąžuolas

vikšras

ežys

lapė

Ąžuolas

sraigė

ežys

lapė

Ąžuolas

pelėnas

šermuonėlis

lapė

Ąžuolas

pelėnas

lapė

1.

Prie paveikslėlių įrašykite organizmų pavadinimus.

Žemiau pavaizduota neužbaigta mitybos tinklo schema. Mitybos tinklai jungia įvairias mitybos grandines, todėl dalis organizmų turi po kelis mitybos šaltinius, tačiau ir patys gali būti grobis keliems plėšrūnams.

2.

Remdamiesi aukščiau pateiktomis mitybos grandinėmis, užpildykite mitybos tinklą: įrašykite organizmų pavadinimus ir nubrėžkite trūkstamas rodykles.

3.

Ką turime žinoti apie organizmą, kad galėtume jį įterpti mitybos tinkle tinkamoje vietoje?

4.

Papildykite mitybos tinklą 2–3 organizmais. Remkitės savo žiniomis arba naudokitės šaltiniais internete.

5.

Parašykite dvi naujai susidariusias mitybos grandines, kai į pateiktą mitybos tinklą buvo įterpti papildomi organizmai.

Rodyklių pavyzdžiai: ← →.

6.

Remdamiesi pateiktu mitybos tinklu, paaiškinkite, kodėl ąžuolų išsaugojimas yra labai svarbus šiai ekosistemai1.

1 Ekosistema - tai gyvoji ir negyvoji gamta tam tikroje aplinkoje, kurią sieja įvairūs medžiagų ir energijos ryšiai.